Ma, sziván hónap 17. napján van a magyar ortodoxia egyik legkiválóbb alakjának, Vorhand Mose זצ”ל makói főrabbinak a jorcájtja.

Vorhand Mózes 1862. augusztus 17-én született Nyitra város Párutca (Parovce, Szlovákia) nevű, akkoriban főként zsidók lakta negyedében. Apja, Joszef Cvi melámed volt, anyja, Chaja Szara, az előkelő Ehrenfeld családból származott. A jóeszű fiú Ráv Smuel Ehrenfeld (a „Chaszan Szofer”) nagymartoni rabbi tanítványa volt. 1884 májusában feleségül vette Schönfeld Áron lányát, Rachelt (Schönfeld Mordecháj nyitrai rabbiülnök unokáját). Néhány hónappal később a nyitrai ortodox rabbinátus dájonjává választották, és már akkor is voltak tanítványai. A makói ortodox hitközség 1913-ban hívta meg az Ungvárra költözött Ráv Avram Joszef Grünwald helyére.

A XVIII. század közepén alapított makói hitközség a Dél-Alföld legerősebb és legvallásosabb közösségeinek egyike volt, és az ortodoxiában kivívott rangja Vorhand Mózes működése alatt még inkább megszilárdult. Az országszerte megbecsült főrabbi nagy jesivát vezetett, Ohel Mose címmel könyvet írt, tagja volt az Ortodox Központi Iroda rabbitestületének.

1944. április végén igaztalanul megvádolták, hogy külföldi kémeket fogadott a lakásán. A helyi csendőrőrsön, megverték, megkínozták. Néhány tanítványának sikerült elintéznie, hogy a budapesti, Városmajor úti ortodox kórházban ápolhassák, de június 8-án délelőtt belehalt sérüléseibe. Makón temették el, az 1946-ban felavatott sírköve fölé ohelt emeltek.

Vorhand főrabbi a halála közeledtének tudatában megjövendölte a zsidó népre váró szenvedést, de megfogadta, hogy a makóiak érdekében közben fog járni a Teremtőnél. Csoda folytán a Szegedről indult három transzportból kettőt az auschwitzi célállomás előtt visszafordítottak, és Ausztriába irányítottak, s a makóiak jelentős része megmenekült a megsemmisítéstől. 1945 tavaszán csak Budapesten, néhány hajdúsági városban és Makón lehetett teljes családokat és kisgyerekeket látni. A makóiak összetartozás-élménye máig megmaradt, amit az 1994-ben, a Vorhand főrabbi halálának 50. évfordulóján megtartott világtalálkozó is megerősített.

A sírkövekről készült felvételek a szerző saját munkái.