Száztíz évvel ezelőtt, 5673. elul hónap első napján hunyt el Billitzer Pinchász hálévi זצ”ל szerencsi főrabbi, a Givát Pinchász szerzője.

Ősrégi és híres rabbicsalád leszármazottja volt; az eredetileg Horowitz vezetéknevű felmenője a sziléziai Bielitz (ma Bielsko-Biała) városra utalva változtatta meg a családnevet. Billitzer Pinchász dédnagyapja, R. Pinchász hálévi Hunfalván, míg nagyapja, R. Jicḥák Eizik hálévi, a Beér Jicḥák szerzője, korának híres gáonja az Abaúj megyei Nagyidán volt főrabbi. Édesapja, R. Ámrám Jesájá hálévi (1833–1889) a házasságkötése után néhány évig Ungváron élt, majd az 1860-as évek elején Szerencsre költözött. A Zemplén megyei településen hosszú ideje éltek zsidók, ám a közösség sokáig a mádi rabbinátushoz tartozott. R. Ámrám Jesájá szolgált a XIX. század derekán körülbelül hatvan családból álló hitközség első főrabbijaként, s már ebben a tisztségében is támogatta az 1865-ös nagymihályi rabbigyűlés határozatait és a kongresszust követő orthodox autonómiát. A mindössze 56 éves korában, 5649. támmuz 24-én (1889. július 23.) bekövetkezett halála után fiát választották meg utódjául.

Az 1860-ban, Ungváron született Billitzer Pinchász előbb a nagyidai nagypapánál tanult, majd Ungvárra került, ahol Mannheimer Chájim Cvi és Ganzfried Slomo rabbik tanítványa volt. Húsz éves korában feleségül vette a munkácsi Österreicher Ráchel Leát, aki maga is híres rabbicsaládból származott, Österreicher Jonatán Benjámin csengeri rabbinak volt az unokája.

A két Billitzer főrabbi, apa és fia működésének ötven éve alatt a szerencsi hitközség létszámában, intézményeiben és a magyarországi orthodoxiában betöltött helyében, jelentőségében is megerősödött. Billitzer Pinchász idejében, 1903-ban épült fel az új zsinagóga, jesivát vezetett, és részt vett az Orthodox Központi Iroda közgyűlésein.

1913. szeptember 2-án, este 10 órakor hunyt el, ugyanolyan fiatalon, mint édesapja.

Fia, az 1892-ben született R. Efrájim a bethleni hitközség dájánja lett. A szerencsi főrabbiszéket az egyik vő, Pollák Menáchem hálévi töltötte be; egy másik vő, Müller Áser Jehudá pedig a dél-erdélyi Petrozsény főrabbija volt, és ő jelentette meg apósa Givát Pinchász című könyvét (Szinérváralja, 1925).

BS