התאחדות שומרי הדת

Szerző: Somér Hádász

Miért aggódik egy jó vezető?

Hetiszakaszunk egyik drámai pillanatában az Egyiptomból frissen kiszabadult zsidók a tenger előtt állnak, mögöttük a támadásra kész egyiptomi hadsereg, két oldalt pedig a sivatag. Mózes érthető módon Istenhez kiált, aki visszakérdez: מה תצעק אלי – Miért kiáltasz (imádkozol) hozzám? (Mózes 2., 14:15)

A kérdés jogosságát alátámasztja, hogy Isten megígérte, hogy ki fogja menteni a zsidókat ebből a helyzetből. Sőt, Mózes maga biztosítja erről a népet az ezt megelőző pászukban (tórai versben). Akkor tényleg miért állt meg imádkozni, mit kért Istentől Mózes?

A Neciv (Náftáli Júda Cvi Berlin) nemcsak választ ad erre a kérdésre, de egyúttal egy nagyon fontos vezetői tulajdonságot oszt meg velünk:

Mózes nyilvánvalóan bízott Istenben. Tehát miután az Örökkévaló biztosította, hogy megmenti a népet, már felesleges volt a megmenülésükért imádkozni. Azt viszont nem fedte fel előtte, hogy pontosan milyen csoda által menekülnek meg.

A leglogikusabb feltételezés pedig ebben a helyzetben az volt, hogy az egyiptomiak támadását a katonailag jóval gyengébb zsidók “harctéri csoda” segítségével fogják visszaverni, vagyis valahogy a gyengébb sereg legyőzi az erősebbet.

Egy átlagos vezető valószínüleg ezzel meg is elégedett volna. Mózest azonban továbbra is nyugtalanította az a tény, hogy a háborúban a győztesnek is vannak veszteségei. Lesznek halottak és sebesültek. Ezért imádkozott, hogy ne csak a nép, mint közösség meneküljön meg, hanem a közösség minden egyes tagja épségben maradjon.

Így már érhető, miért nem kérte az Örökkévaló ezt az imát: nem volt rá szükség. Az isteni terv nem a harctéri csoda volt, hanem a tenger kettéválása, aminek nem lesznek zsidó áldozatai.

Ebből tanulhatjuk Mózes kivételes vezetői tulajdonságai közül az egyik legfontosabbat: minden egyén számít. Addig nem volt nyugodt, amíg meg nem győződött arról, hogy nemcsak a zsidóság, mint nép, hanem annak minden egyes tagja megmenekül.

A vezető, aki így gondolkodik, az Mózes tanítványa. Aki viszont ennek az ellentéte, aki számára a közösség tagjai csak terhet jelentenek, és igyekszik megszabadulni tőlük, az nem méltó a zsidók (vagy bárki más) akár egy kisszámú közösségének vezetésére sem.

A jövőben csakis olyan vezetőink legyenek, akik Mózes tanítványai! Ámen.

Érdemes-e „dacból” zsinagógában imádkozni?

A nagyünnepi időszakban hagyományosan több hittestvérünk szokta meglátogatni a zsinagógákat, mint egész évben.

A legutóbbi év során – ugyan sajnálatos okokból kifolyólag – végülis mégiscsak megtapasztalhattunk egyfajta összefogást, és a mindezidáig zártságáról és elszigeteltségéről ismert orthodoxia olyan támogatókra lelt, akiknek nem a zsinagóga az elsődleges élettere.

Vajon van-e annak értelme, ha egy ilyen ember úgy dönt, hogy – noha ő egyáltalán nem szokott zsinagógába járni – most „csakazértis” elmegy, nagyünnepekkor egy közösségbe?

És ha igen, akkor van-e értéke, ha kimondottan azzal a céllal megy, hogy ezzel is az éppen aktuális konfliktusban való részvételét és szimpátiáját kimutassa, miközben talán az ima vagy a hit ereje egyáltalán nem mozgatja meg.

Times of shredding

On Aug 21, 2023 the respectable news site Times of Israel published an article on the conflict in Hungary between the small, local Orthodox community and EMIH, the local branch of Chabad (https://www.timesofisrael.com/in-hungary-orthodox-jews-fight-over-chabad-bailout-some-see-as-a-trojan-horse/). The article is a serious piece of journalism: a balanced and well-informed overview based on serious research, offering a rich selection of information, a variety of voices, and a balanced distribution of opposing views.

Somewhat unexpectedly, a Hungarian news outlet called neokohn.hu, a mouthpiece of Chabad/EMIH, published this article in Hungarian translation three days later. From the perspective of Chabad-propaganda, it was a wise decision. Why? Because a quality international Jewish media outlet presented the story to the international audience in a Chabad-friendly way with a sophistication that the local Chabad/EMIH propaganda-arm would never be able, nor willing, to apply. The main line of the article is that there is a local infighting in Budapest where some die-hard local fanatics (the “legitimate” members of the Orthodox community) are trying to obstruct dynamic and open-minded Chabad’s efforts to rebuild and reinvigorate the small Orthodox community.

Megemlékezés és emlékeztetés a Csörsz utcából

יַעֲקֹב אָבִינוּ לֹא מֵת – A Talmudban (Táánit 5b) áll, hogy Ráv Náchmán és Rabbi Jicḥák együtt ettek, s a lakoma végén utóbbi így szólt társához: Rabbi Jochánán tanítása szerint Jáákov ősatyánk nem hunyt el. Erre Ráv Náchmán azt kérdezte, hogy „hiába gyászolták és temették?”, mire Rabbi Jicḥák egy prófétai mondatot idézett: „Ne félj szolgám Jáákov… mert visszahozom ivadékaidat fogságunk országából.” (Jirmijáhu 30:10) – ami pedig azt tanítja, hogy amíg az ősapa ivadéka él, addig ő maga is él.

E talmudi tanítás kristálytiszta jelentésében merülhettek el azok, akik jud-zájin elulkor, vasárnap délelőtt a Csörsz utcai régi orthodox temetőben gyűltek össze. 

Ráv Reich Jáákov Koppel rabbinak זצ”ל, a Kazinczy utcai nagy zsinagóga és a hazai orthodoxia emblematikus főrabbijának volt a 94. jorcájtja. A megemlékezést a Kazinczy utcai zsinagóga gabbéja, R. Paskesz Zeév vezette, s azon részt vett a Hitközség rabbija, Ráv Rabinowitz, illetve Jerusálmi Mikhá rabbi is, aki reggel az Alma utcai zsinagógában tartott szijjum ünnepséget a Gittin traktátus áttanulmányozása alkalmából.

A bizonytalanság eltörlése

תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח

töröld ki Ámálék emlékét az ég alól, ne felejts! (Mózes V. 25:19).

Ámálék Ézsau unokája, Elifáz fia. Az ő leszármazottai voltak az első nép, amelyik megtámadta a zsidókat az Egyiptomból való kivonulás után.

De mégis mit jelképez Ámálék? A nevének ugyanannyi a számértéke (240), mint a száfék (סָפֵק), vagyis kétség, bizonytalanság szóé. Ámálék azt a – téves – gondolatot képviseli, hogy a világban minden véletlen, nincs a világnak igazi irányítója és célja. Ámálék ma nem azonosítható egy néppel, inkább egy kultúrával – ez megnyugtathat mindenkit, aki szerint isteni parancsunk lenne egy fizikai nép kiirtására.

Open Letter to Gábor Keszler 20 July 2023

בס”ד

An open letter

to Gábor Keszler,
the person usurping the office of MAOIH president

As a result of your actions, the religious life of the the Hungarian Autonomous Orthodox Jewish Community (MAOIH) has been completely paralyzed today. All the religious institutions of the MAOIH headquarter and building complex in Kazinczy Street have now been closed to domestic and foreign visitors. Various renovations do not and cannot justify this. The series of closures, reorganizations, outsourcing, and renovations serve only one purpose: the power aspirations of those whose bidding you obey – EMIH, Shlomo Köves and Baruch Oberlander – that is, the absorption of MAOIH into the business church called EMIH.

The legitimate membership of the MAOIH calls upon you:

  1. to inform the membership, with immediate effect, exactly what renovations are taking place and planned in the three main buildings and premises of the MAOIH building complex on Kazinczy Street used for prayer in the coming months;
  2. to open with immediate effect (in view of the renovations) at least one of the many premises in the building complex suitable for prayer – for example the Banquet Hall or the Hanna restaurant.

20 July 2023

Shomrei Hadas

Nyílt levél Keszler Gábornak 2023. július 20.

Nyílt levél

Keszler Gábornak,

a MAOIH elnöki tisztjét bitorló személynek

Az Ön intézkedései nyomán a mai nappal végképp megbénult a MAOIH vallási élete. Mára el lett zárva a Kazinczy utcai MAOIH-központ és épületegyüttes összes vallási intézménye a belföldi és külföldi látogatók elől. Különféle felújítások ezt nem indokolják, és nem is indokolhatják. A sorozatos bezárások, át- és kiszervezések, felújítások egyetlen célt szolgálnak: az Ön gazdáinak – az EMIH-nek, Köves Slomónak és Baruch Oberlandernek – a hatalmi törekvéseit, a MAOIH bekebelezését az EMIH nevezetű biznisz-egyházba.

A MAOIH legitim tagsága felszólítja Önt, hogy:

1.) azonnali hatállyal tájékoztassa a tagságot, hogy a Kazinczy utcai MAOIH-épületegyüttes három, imádkozásra használt épületében illetve helyiségében pontosan milyen felújítások történnek illetve milyen felújításokat terveznek a következő hónapokban;

2.) a felújításokra való tekintettel azonnali hatállyal nyissa meg az épületkomplexum imádkozásra alkalmas számos helyisége közül legalább az egyiket – például a Dísztermet vagy a Hanna éttermet.

2023. július 20.

Somré Hadasz

Aki harmatot hullat – imabetoldás

A vallásos zsidók közül is sokan, sokat utaznak világszerte. Megismerkednek a helyi zsidóságnak a sajátjukétól eltérő vallási szokásaival, és ez gyakran elősegíti vallási normáink mélyebb megértését.

Ilyen világjáró hittestvéreink érdeklődtek a minap afelől, hogy mi az oka annak, hogy a mi közösségeinkben nem mondják az Ámidá ismétlésében a „morid hátál” („aki harmatot hullat”) betoldást?

Kereskedés nem kóser ételekkel – iszur szechorá

Háromszor áll a Tórában, hogy „ne főzd meg a gödölyét anyja tejében”. A közismert talmudi magyarázat szerint ez háromféle tilalomnak felel meg (Chulin 113a): fogyasztás, főzés és haszonélvezet (kereskedés). A tejes-húsos tilalmak ebben a tekintetben tehát szigorúbbak minden más étkezési tilalomnál.

Kevésbé közismert azonban, hogy más tiltott ételekkel (pl. nem kóser állatok húsa) sem szabad kereskedni. Akkor vajon aki azt állítja, hogy a tejes-húsossal való kereskedés szigorúbb, az téved?

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén