התאחדות שומרי הדת

Szerző: Somré Hádász

R’ Rabinowitz beszéde a bezárt Kazinczy utcai zsinagóga előtti tüntetésen

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ.

Sajnos sok ellenség vesz célba minket, zsidókat évezredek óta, a múltban és a jelenben is. Zsidó nemzetünk évezredek óta létezik – beezrát Hásém (a Mindenható segítségével) – a sok háború és üldözés ellenére.

Szörnyű érzés, ha ellenségeink üldöznek, de sokkal fájóbb, amikor feltételezett testvéreink nyomnak el bennünket. Minden pátosz nélkül mondhatjuk: az elmúlt 150 évben az orthodox közösség az a kehillá (közösség) volt, amely ragaszkodik és elfogadja a nagyra becsült Chátám Szofér-nek és rabbinikus utódainak rendeleteit és szokásait. Hangsúlyoznunk kell az alapvető tiszteletet és lojalitást, amelyet az évek során tanúsítottunk és ma is tanúsítunk a magyar hatóságok iránt.

A 110 éves mekom tefillá (imahely) brutális bezárására felhozott állítólagos felújítás csupán mentségként szolgál. Valójában mindhárom imahelyet bezárták az orthodox központunkban. Senkit sem lehet rászedni egy ilyen ócska kifogással, az igazság kirívó elhazudásával.

Az igazság az, hogy a Chábádnak és a EMIH-nek, a hozzá kötődő a status quo közösségnek, semmi köze Chátám Szofér örökségéhez, megsértik nuszách hátefillá-ját (imádkozási szokásait), ellenzik döntéseit, teljesen figyelmen kívül hagyják szokásait, és – a vödröt csöbörre váltva – habozás nélkül bezárták a fő sul-t (zsinagógát), amely az ő örökségét követi, és amelyet még a holokauszt szörnyű napjaiban sem zártak be.

Tisztázzuk, a magyar orthodoxia nem a Chábád és nem az EMIH, és a Chábád-EMIH nem a magyar orthodoxia! Az orthodoxia kifejezés bármely, a mi kehillá-nkon kívüli felhasználása itt Budapesten csalás, genévá hi bejedchem (lopott holmi a kezetekben).

A név (és szó) elmúlt 150 évben általunk meghonosított használata után annak mások általi elbitorlása szigorúan sérti a névhasználati jogunkat! Felszólítjuk a Chábád-EMIH-et és strómanjaikat, hogy távolítsák el nevünket intézményeikről, fejléces papírjaikról, bizonyítványaikról és rabbinikus címeikről.

Követeljük közösségünk feletti autonómiánkat, és a jövőben is ellenezni fogunk minden ellenséges hatalomátvételt bárki részéről!

Arra a kérdésre, hogyan viselkedhetett így a Chábád-EMIH, az a válasz érkezett, hogy számosabbak nálunk. Fontos felhívni figyelmüket a tórai mondatra, miszerint a zsidók jelentősége éppenséggel nem a számosságukban áll, hanem kifejezetten csekély számuk miatt esett rájuk a választás (Mózes V. 7:7).

לֹ֣א מֵֽרֻבְּכֶ֞ם מִכׇּל־הָֽעַמִּ֗ים חָשַׁ֧ק יְהֹוָ֛ה בָּכֶ֖ם וַיִּבְחַ֣ר בָּכֶ֑ם כִּֽי־אַתֶּ֥ם הַמְעַ֖ט מִכׇּל־הָעַמִּֽים׃

Egyetlen értelmes ember sem fogja elvenni az egygyermekes család vagyonát vagy örökségét egy másik családnak adva, csak azért, mert tíz gyermekük miatt számosabbak.

Más követeléseket is egy elfogadható bét din (vallási bíróság) előtt kell elbírálni, vitán felül áll, hogy erre minden orthodox zsidó köteles. Emellett a mánhigim (közösségi vezetők) nyilvánvalóan kötelesek ebben példát mutatni mindenkinek.

Jom hádin-től (ítélet napja) számított 30 napon belül vagyunk. Hagyjanak fel és tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, amely nem segíthet majd nekik bejom hádin! Reméljük, hogy őszinte szavaink behatolnak az illetékesek szívébe, tesuvá mágáát ád kiszé hákávod (a megtérés a tisztelet égi trónusáig ér). És mindannyian legyünk zokhe (érdemesek), hogy nidon lizkhut ulráchámin (a jótettek és könyörület szerint ítéltessünk), és likhtivá vechátimá lesáná tová umtuká leáltár (beírassunk és bepecsételtessük egy jó és édes évre azonnal)!

R’ Árje Mordekháj Rabinowitz שליט”א

Speech of R’ Rabinowitz at the protest in front of the closed Kazinczy shul

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ.

Unfortunately, many enemies target us, Jews for thousands of years, in the past and in the present. Our Jewish nation exists for thousands of years – beezrat Hashem – despite so many wars and persecutions.

It was and is a horrible feeling to be pursued by enemies, yet it is far more hurtful to be oppressed by our supposed brothers! Factually – and without any dishonest sugar-coating –, the sole Jewish Orthodox community here in Hungary in the past 150 years is the kehillah which adheres to and accepts all the rulings and customs of the esteemed Chatam Sofer and his rabbinical successors. One must stress the utmost respect and loyalty we had and have towards the esteemed Hungarian authorities throughout the years.

The excuse given for the brutal closing of a mekom tefillah for 110 years is the supposed renovation. In fact, they closed all three places of worship in our orthodox kehillah-complex. No one will be fooled to accept such a lame excuse which is a blatant lack of truth.

Truth to tell, Chabad – and EMIH, the status quo community affiliated with Chabad – has nothing to do with the Chatam Sofer’s legacy at all, they violate his nusach hatefillah, they oppose his rulings, they ignore completely his customs, and – to add insult to injury – they did not hesitate to actually close the main shul which follows his legacy, and which was not closed even during the horrible days of the holocaust.

Let us be clear Hungarian Orthodoxy is not Chabad or EMIH, and Chabad-EMIH is not Hungarian Orthodoxy! Any use of the term Orthodoxy here in Budapest, by anyone other than our kehillah, is fraudulent, geneivah hi beyedkhem.

After possessing this name for the past 150 years, any use of it by others is a strict violation of our copyrights! Chabad-EMIH and their straw men are requested to remove our name from their institutions, their letterheads, their certificates and their rabbi’s titles.

We demand our independent autonomy in our community, and we will oppose any hostile take-over by anyone!

In response to the question how could Chabad-EMIH act this way, came the answer that they outnumber us. It is important to refer them to the pasuk in the Torah that the significance of Jews is specifically not the numbers, and they were chosen specifically because of their minority (Moses V. 7:7).

לֹ֣א מֵֽרֻבְּכֶ֞ם מִכׇּל־הָֽעַמִּ֗ים חָשַׁ֧ק יְהֹוָ֛ה בָּכֶ֖ם וַיִּבְחַ֣ר בָּכֶ֑ם כִּֽי־אַתֶּ֥ם הַמְעַ֖ט מִכׇּל־הָעַמִּֽים׃

No intelligent person will take away the property or inheritance of a family consisting of one son in favor of another family, just because they outnumber them by having ten children,

Other claims must be adjudicated only before an acceptable beit din as every orthodox Jew is obligated, and – most certainly – manhigim are obligated to be an example to all.

As we are within 30 days of the yom hadin, cease and desist from all actions that will not assist you beyom hadin! We hope that our honest words will penetrate into the hearts of the people in charge, teshuvah magaat ad kisei hakavod. And we all will be zokheh to be nidon lizkhut ulrachamin and likthivah vechatimah leshanah tovah umtukah lealtar!

haRav Aryeh Mordekhai Rabinowitz שליט”א

Kívül tágasabb?

Megkezdődött a magyar orthodox zsidóság tönkretétele, a hazai orthodox zsidó közösség maradékénak tudatos szétverése. A módszer a régi: a chabadnyikok építeni jöttek és visszaállítani a régi dicsőséget. Az eredmény a szokásos: az orthodox zsidók boltja, étterme, tanháza és most már a nagy zsinagógája is zárva.

Keszler Gábor és Oirechman Smuel botrányos körülmények között, a magyar orthodoxia vallási felügyeletét ellátó rabbinikus bíróság kifejezett tiltása ellenére szerezte meg és bitorolja a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöki és főtitkári pozícióját. Megválasztásuk és tevékenységük a magyar orthodox zsidók támogatását nem élvezi, kommunikációjukat és akcióikat belső támogatás nélkül végzik. A „megválasztásukkor” gondosan sorolt gratulációk – R’ Jichák Joszéfét kivéve – kizárólag szekuláris helyekről érkeztek, az áskenázi, cháredi zsidóság részéről a tiltó határozaton kívül nyilvános reakció nem érkezett.

A messiási maskarádé

A magyarországi Chabadról és a Chabad/EMIH maskarádéról lesz szó az alábbiakban.

Sokszor elhangzik, mi is többször elmondtuk: a Chabad fontos és színvonalas szolgáltatásokat nyújt a zsidóságnak világszerte. Éspedig nem csak ingyenebédeket és ingyenvacsorákat – Magyarországon se. Ez a szolgáltató hozzáállás és szolgáló attitűd, tegyük hozzá, a misszionáriusok mindenkori kelléktárának a része. Ahogyan a mimikri, az álcázás is. Hogy a zsidóság komoly árat is fizet a Chabad-szolgálatokért? Bizony, ahogy mondják, „nincsenek ingyenebédek”, there is no free lunch. Mi az ár, mi van a nyájas vendégszeretet mögött – legalábbis Magyarországon?

Eljutott hozzánk Smuel Oirechmannak, a MAOIH jelenlegi, törvénytelenül megválasztott és teljhatalommal felruházott főtitkárának egy néhány perces videója, amelyet a saját Vörösmarty utcai gyülekezete tagjainak küldött el idestova egy hónapja, és amelyben a MAOIH körüli konfliktust és a kialakult helyzetet magyarázza-kommentálja, héberül. Fő célja a videoüzenetben láthatóan az volt, hogy csitítsa a saját gyülekezetében is némiképp felszított kedélyeket: „az erőszakoskodás, uralomvágy távol áll tőlünk”; „nem vagyunk maffiózók”, „engem csak a zsidóság szeretete (ahavat Jiszraél)” motivál; „a Chabad és a nem-haszid orthodoxia közötti vita ősrégi”, stb. Nincs semmi probléma tehát. Békésen dolgozunk a Rebbe küldöttjeiként.

Tanulságos expozé, ami hetek múltán sem vesztette el az aktualitását, és többet elárul a sok problémától sújtott, kis magyarországi orthodox zsidó hitközséget megszálló, sokarcú Chabad/EMIH-szektának a világképéről és működési elveiről, mint megannyi sajtóközlemény róluk vagy általuk. Sőt, mint azt az alábbi 1. pont olvasói látni fogják, külön aktualitást adnak neki a MAOIH jelenlegi – illegitim – elnökének a hitközség csődhelyzetére vonatkozó, drámainak szánt minapi kommünikéi.

Figyelemmel hallgattuk és okultunk. Az Oirechman által említett témák, a mögöttük megbúvó küldetéses – és enyhén mámoros – hevület a pészachi, széder-esti rituálé 4+1 pohár borát és az ezekhez kapcsolódó megszabadítási-megváltási kifejezéseket – „kihozlak”, „megmentelek”, „megváltalak”, „átveszlek”, „elhozlak” (Smot/Exodus 6.6-8) – idézik föl.

Answer to the statement of Mr. Keszler

בס”ד

Reply

to the 12 May 2023 Statement of the usurper of the Presidency of the Autonomous Orthodox Jewish Community of Hungary (MAOIH)

Readers of the following lines know that Chabad/EMIH is now trying to save Hungarian Orthodox Jewry, after having already saved the Hungarian press, Holocaust remembrance, theatre, chicken processing and many other things. In parallel with Hungarian Orthodoxy, higher education, the aluminium industry and now religious tourism are being considered. Obviously, they will have more ideas. It is a miracle that in the midst of their efforts they even took the time to address, even if in a polemical tone, our humble congregation, the ‘real’ MAOIH, the legitimate membership of the MAOIH. This entity is of course not recognized by Chabad/EMIH, this group they cannot “address” – this is one of the reasons why the statement, signed by the new “president” Gábor Keszler (hereafter: Statement), which was published on the MAOIH website (maoih.hu) on May 12, 2023, occupied and immediately censored by the illegitimate new MAOIH leadership, targets the legitimate president of MAOIH, Robert Deutsch. The real addressees are of course us, the legitimate membership of MAOIH, who oppose the Chabad/EMIH conspiracy.

Válasz Keszler Gábor közleményére

בס”ד

Válasz

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöki tisztjét bitorló személy 2023. május 12-i közleményére

Az alábbi sorok olvasói tudják: a Chabad/EMIH most épp a magyar orthodox zsidóságot iparkodik megmenteni, miután már megmentette a magyar sajtót, a Holokauszt-emlékezetet, a színházi életet, a csirkefeldolgozást és sok minden egyebet. A magyar ortodoxiával párhuzamosan a felsőoktatást, az alumíniumipart, és most a vallási turizmust is munkába vették. Nyilván lesznek még ötleteik. Csoda, hogy fáradozásaik közepette még arra is időt szakítottak, hogy ha polemikus hangvétellel is, de megszólítsák szerény hitközségünket, az „igazi” MAOIH-ot, a MAOIH legitim tagságát. Ezt az entitást a Chabad/EMIH persze nem ismeri el, ezt a csoportot ők nem tudják „megszólítani” – ez az egyik oka annak, hogy a Keszler Gábor új „elnök” jegyezte közlemény (a továbbiakban: Közlemény), amely a törvénytelen új MAOIH vezetés által megszállt és azonnal megcenzúrázott MAOIH-honlapon (maoih.hu) 2023. május 12‑én jelent meg, a MAOIH törvényes elnökét, Deutsch Róbertet veszi célba. Az igazi címzettek persze mi, a MAOIH legitim tagsága vagyunk, akik szembeszállunk a Chabad/EMIH-konspirációval.

A Chabad néven ismert lubavicsi haszid irányzat az egyik az orthodox zsidóság több tucat jelentős csoportja, vallási irányzata között – még a haszid irányzatok között sem a legnagyobb és valószínű nem is a legjelentősebb, de bizonyosan a legextrovertáltabb és a legexpanzívabb. Agresszív terjeszkedésének ma már minden más orthodox és nem orthodox zsidó irányzat és szervezet az útjában áll. Így lesz a világ egyre több országában-városában az outreach-ból inreach, illetve a zsidó belmisszióból egyre inkább vallásos belharc. A nehéz helyzetben lévő, szerény magyarországi orthodox zsidó közösség ingatlanvagyonának és még mindig használható márkanevének lenyúlása is within reach, elérhető közelségbe került. Minden magyarországi zsidó csoportnak van tanulnivalója a Chabad-tól, még a magyarországi, furcsa hibrid Chabad/EMIH lerakattól is – bár nem éppen a terjeszkedési politikájukat, és főleg nem a Kelet-Európában alkalmazott módszereiket illetően. Mi, az „igazi MAOIH”, mindent el fogunk követni, hogy megvédjük magunkat a küldetéstudatos arroganciájuktól.

Szűkebb házunk, intézményeink háza táján a Chabad/EMIH alkalmazottak és strómanok mosolyoffenzívája zajlik egyelőre, bár ebbe egyre több fogcsikorgatás vegyül. A Közlemény is kétszólamú: üres vádaskodások és üres ígérgetések elegye. Az alábbiakban sorra vesszük a Közlemény felvetéseit (az 1. pont kivételével annak fejezet-címeit követve), a súlyuknak megfelelő terjedelemben.

A jeruzsálemi bíróság és a Chabad esete – igazságos döntés vagy „inkompetens rabbik”?

A mellékelt képen látható egy rabbinikus végzés, melyet a MAOIH irányítását átvevő Chabad/EMIH képviselői a legkülönfélébb médiákban gyakorlatilag inkompetensnek titulálnak. Ez a végzés egyike azoknak, amiket figyelmen kívül kellett hagyniuk ahhoz, hogy hitközségünk felett átvehessék az irányítást.

Vizsgáljuk csak meg ezt az ügyet egy kicsit közelebbről!

  1. Az EMIH/Chabad – a hitközség eredeti tagsága és elöljáróságának tanúsága alapján – egy tagfelvételi puccsot hajtott végre. Az eldöntendő kérdés: az új „tagok” vajon valóban tagnak számíthatóak-e vagy sem?
  2. A tagok a MAOIH tagjai szeretnének lenni. Erről a MAOIH meglévő rabbijai döntenek. Ez utóbbiak azt írják, hogy a tagság megkérdőjelezhető, jelenjenek meg vagy előttük, vagy más, választott bíróság előtt. Azonban amíg ezt nem tették meg, ne vegyenek részt a működésben.
  3. Az új tagok visszaírnak, hogy erről nem dönthetnek a MAOIH által megbízott rabbik, sem az őáltaluk felkért, nemzetközileg jegyzett, világszerte elismert bírák (Bádác Édá Cháredit). Kizárólag az a Baruch Oberlander rabbi és az ő bét dinje, aki a Chabad/EMIH küldöttje, és Budapesten lakik már hosszú ideje.

Összefoglalva: az új tagok nemcsakhogy megkérdőjelezhető módon váltak tagokká, hanem érkezésükkel együtt a rabbinikus gárdát is automatikusan kicseréltnek tekintették. A több évszázada jogfolytonosan működő rabbik helyén pedig a Chabad Lubavics küldöttjét szeretnék látni.

A rabbinikus döntést figyelmen kívül hagyták, arra értelmezhetetlen választ küldtek (mely szintén olvasható a fordításban, mellékletben).

RÁADÁS: A Chabad/EMIH médiáiban megjelenik, hogy a fent említett Bádác Édá háCháredit bét dinje „nem követték a rabbinikus vallási szabályokban rögzített eljárásrendet: nem küldtek idézést az ellenérdekelt félnek, akit nem is hallgattak meg.”

Mindezek után tehát meg is vádolták a világ egyik legnagyobb bét dinjét azzal, hogy inkompetensek, a rabbinikus jog alapjaiban vétenek, és az ellenérdekelt felet még csak meg sem hallgatják.

Arra kérjük a Kedves Olvasót, hogy ellenőrizze saját szemével az állítás valótlanságát (melyet a bét din végzésének végén olvashat), és vonja le a megfelelő következtetéseket.

Ott láthatják, hogy a bét din választást ajánlott fel az érintetteknek: akár hozzájuk, akár egy mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható bét dinhez fordulhatnak. Ez természetesen mindmáig nem történt meg.

2 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén