התאחדות שומרי הדת

Hónap: 2023 május

Answer to the statement of Mr. Keszler

בס”ד

Reply

to the 12 May 2023 Statement of the usurper of the Presidency of the Autonomous Orthodox Jewish Community of Hungary (MAOIH)

Readers of the following lines know that Chabad/EMIH is now trying to save Hungarian Orthodox Jewry, after having already saved the Hungarian press, Holocaust remembrance, theatre, chicken processing and many other things. In parallel with Hungarian Orthodoxy, higher education, the aluminium industry and now religious tourism are being considered. Obviously, they will have more ideas. It is a miracle that in the midst of their efforts they even took the time to address, even if in a polemical tone, our humble congregation, the ‘real’ MAOIH, the legitimate membership of the MAOIH. This entity is of course not recognized by Chabad/EMIH, this group they cannot “address” – this is one of the reasons why the statement, signed by the new “president” Gábor Keszler (hereafter: Statement), which was published on the MAOIH website (maoih.hu) on May 12, 2023, occupied and immediately censored by the illegitimate new MAOIH leadership, targets the legitimate president of MAOIH, Robert Deutsch. The real addressees are of course us, the legitimate membership of MAOIH, who oppose the Chabad/EMIH conspiracy.

Válasz Keszler Gábor közleményére

בס”ד

Válasz

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöki tisztjét bitorló személy 2023. május 12-i közleményére

Az alábbi sorok olvasói tudják: a Chabad/EMIH most épp a magyar orthodox zsidóságot iparkodik megmenteni, miután már megmentette a magyar sajtót, a Holokauszt-emlékezetet, a színházi életet, a csirkefeldolgozást és sok minden egyebet. A magyar ortodoxiával párhuzamosan a felsőoktatást, az alumíniumipart, és most a vallási turizmust is munkába vették. Nyilván lesznek még ötleteik. Csoda, hogy fáradozásaik közepette még arra is időt szakítottak, hogy ha polemikus hangvétellel is, de megszólítsák szerény hitközségünket, az „igazi” MAOIH-ot, a MAOIH legitim tagságát. Ezt az entitást a Chabad/EMIH persze nem ismeri el, ezt a csoportot ők nem tudják „megszólítani” – ez az egyik oka annak, hogy a Keszler Gábor új „elnök” jegyezte közlemény (a továbbiakban: Közlemény), amely a törvénytelen új MAOIH vezetés által megszállt és azonnal megcenzúrázott MAOIH-honlapon (maoih.hu) 2023. május 12‑én jelent meg, a MAOIH törvényes elnökét, Deutsch Róbertet veszi célba. Az igazi címzettek persze mi, a MAOIH legitim tagsága vagyunk, akik szembeszállunk a Chabad/EMIH-konspirációval.

A Chabad néven ismert lubavicsi haszid irányzat az egyik az orthodox zsidóság több tucat jelentős csoportja, vallási irányzata között – még a haszid irányzatok között sem a legnagyobb és valószínű nem is a legjelentősebb, de bizonyosan a legextrovertáltabb és a legexpanzívabb. Agresszív terjeszkedésének ma már minden más orthodox és nem orthodox zsidó irányzat és szervezet az útjában áll. Így lesz a világ egyre több országában-városában az outreach-ból inreach, illetve a zsidó belmisszióból egyre inkább vallásos belharc. A nehéz helyzetben lévő, szerény magyarországi orthodox zsidó közösség ingatlanvagyonának és még mindig használható márkanevének lenyúlása is within reach, elérhető közelségbe került. Minden magyarországi zsidó csoportnak van tanulnivalója a Chabad-tól, még a magyarországi, furcsa hibrid Chabad/EMIH lerakattól is – bár nem éppen a terjeszkedési politikájukat, és főleg nem a Kelet-Európában alkalmazott módszereiket illetően. Mi, az „igazi MAOIH”, mindent el fogunk követni, hogy megvédjük magunkat a küldetéstudatos arroganciájuktól.

Szűkebb házunk, intézményeink háza táján a Chabad/EMIH alkalmazottak és strómanok mosolyoffenzívája zajlik egyelőre, bár ebbe egyre több fogcsikorgatás vegyül. A Közlemény is kétszólamú: üres vádaskodások és üres ígérgetések elegye. Az alábbiakban sorra vesszük a Közlemény felvetéseit (az 1. pont kivételével annak fejezet-címeit követve), a súlyuknak megfelelő terjedelemben.

A jeruzsálemi bíróság és a Chabad esete – igazságos döntés vagy „inkompetens rabbik”?

A mellékelt képen látható egy rabbinikus végzés, melyet a MAOIH irányítását átvevő Chabad/EMIH képviselői a legkülönfélébb médiákban gyakorlatilag inkompetensnek titulálnak. Ez a végzés egyike azoknak, amiket figyelmen kívül kellett hagyniuk ahhoz, hogy hitközségünk felett átvehessék az irányítást.

Vizsgáljuk csak meg ezt az ügyet egy kicsit közelebbről!

  1. Az EMIH/Chabad – a hitközség eredeti tagsága és elöljáróságának tanúsága alapján – egy tagfelvételi puccsot hajtott végre. Az eldöntendő kérdés: az új „tagok” vajon valóban tagnak számíthatóak-e vagy sem?
  2. A tagok a MAOIH tagjai szeretnének lenni. Erről a MAOIH meglévő rabbijai döntenek. Ez utóbbiak azt írják, hogy a tagság megkérdőjelezhető, jelenjenek meg vagy előttük, vagy más, választott bíróság előtt. Azonban amíg ezt nem tették meg, ne vegyenek részt a működésben.
  3. Az új tagok visszaírnak, hogy erről nem dönthetnek a MAOIH által megbízott rabbik, sem az őáltaluk felkért, nemzetközileg jegyzett, világszerte elismert bírák (Bádác Édá Cháredit). Kizárólag az a Baruch Oberlander rabbi és az ő bét dinje, aki a Chabad/EMIH küldöttje, és Budapesten lakik már hosszú ideje.

Összefoglalva: az új tagok nemcsakhogy megkérdőjelezhető módon váltak tagokká, hanem érkezésükkel együtt a rabbinikus gárdát is automatikusan kicseréltnek tekintették. A több évszázada jogfolytonosan működő rabbik helyén pedig a Chabad Lubavics küldöttjét szeretnék látni.

A rabbinikus döntést figyelmen kívül hagyták, arra értelmezhetetlen választ küldtek (mely szintén olvasható a fordításban, mellékletben).

RÁADÁS: A Chabad/EMIH médiáiban megjelenik, hogy a fent említett Bádác Édá háCháredit bét dinje „nem követték a rabbinikus vallási szabályokban rögzített eljárásrendet: nem küldtek idézést az ellenérdekelt félnek, akit nem is hallgattak meg.”

Mindezek után tehát meg is vádolták a világ egyik legnagyobb bét dinjét azzal, hogy inkompetensek, a rabbinikus jog alapjaiban vétenek, és az ellenérdekelt felet még csak meg sem hallgatják.

Arra kérjük a Kedves Olvasót, hogy ellenőrizze saját szemével az állítás valótlanságát (melyet a bét din végzésének végén olvashat), és vonja le a megfelelő következtetéseket.

Ott láthatják, hogy a bét din választást ajánlott fel az érintetteknek: akár hozzájuk, akár egy mindkét fél számára kölcsönösen elfogadható bét dinhez fordulhatnak. Ez természetesen mindmáig nem történt meg.

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén